Home / Temel Bilgiler / Süt Parası Nasıl Ve Nereden Alınır? (Detaylı Anlatım)

Süt Parası Nasıl Ve Nereden Alınır? (Detaylı Anlatım)

Süt parası yani emzirme ödeneği, yapılan sosyal sigorta yardımlarından birisidir. Süt parasını, doğum yapması durumunda sigortalı kadın almaktadır. Eğer bir kadın sigortalı değilse ve doğum yapmışsa süt parası sigortalı olan erkeğe verilmektedir. Yeni bebeği olan kişilere maddi yardım yapılmasını amaçlayan emzirme ödeneğinden pek çok kişi faydalanabilmektedir. Bu kişiler; 4/a’lı sigortalılar, 4/b’li sigortalılar ve 657 Sayılı Devlet Memurları olmaktadır. Süt parası, kamu görevlisi olanlara kendi kurumları tarafından ödenmektedir.

Süt Parası Nasıl Ve Nereden Alınır? (Detaylı Anlatım)

Süt Parasını Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Süt parası sigortalı olan kadına doğum yapması durumunda ödenmektedir. Kadının sigortalı olmaması durumunda süt parası sigortalı olan erkeğe ödenmektedir. Süt parasının ödenebilmesi için birtakım şartlar söz konusudur. Bu şartlardan birisi 4/a’lı yani hizmet akdi çalışanları içindir. 4/a’lı çalışanlar doğumdan önce olan bir yıllık süre zarfında, en az 120 gün olacak şekilde sigorta primi bildirmiş olmalıdırlar. Bu durum 4/b’li çalışanlar yani kendi adı ve hesabına çalışanlar için de aynıdır. Ayrıca 4/b’li çalışanlar tüm prim borçlarını ödemiş olmalıdırlar. Bu borçların ödenmiş olması durumuna, genel sağlık sigortası primi de dahildir. Tüm bunların yanı sıra doğan çocuğun ya da çocukların yaşaması gerekmektedir.

Sigortalının İşten Ayrılması Durumunda Süt Parası Ne Olur?

Süt parasını hak kazanmış olan sigortalılar işten ayrılırsa yani sigortalılık halleri sona ererse, bu kişilerin belli bir süre daha süt parası alma ihtimalleri var olur. Şöyle ki, sigortalılığın sona erdiği tarihten başlanarak, eğer 300 gün içinde çocuk doğarsa emzirme ödeneğinden yararlanılabilmektedir. Sigortalı kadın için de ya da eşi sigortalı olmayan sigortalı erkek için de durum aynıdır. Bu kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için gerekli olan şart, doğum olan tarihten evvelki 15 ay süresinde en az 120 gün primlerinin ödenmiş olmasıdır. Bahsedilen şartlar varsa ve çocuk bahsedilen süre zarfında doğmuşsa işinden ayrılanlar da süt parasından fayda sağlayabilmektedirler.

Süt Parası Başvurusu

Süt parası almak isteyen kişiler daha doğrusu bu ödenek için hak kazanmış olan kimseler eğer ildelerse SGK İl Müdürlüklerine, eğer ilçedelerse sosyal güvenlik merkezlerine başvurabilirler. Süt parası için müracaatta bulunurken, başvurulan mercii birtakım evraklar istemektedir. Bu evraklar; süt parası için yazılan talep dilekçesi ve doğum raporu olmaktadır. Başvurusu sırasında bu belgeler istenmektedir. Kişiler emzirme ödeneğinde zaman aşımının var olduğunu bilmelidirler. Süt parası için zaman aşımı, kişinin hakkının doğduğu tarih baz alınarak, bu tarihten itibaren beş yıl olmaktadır.

Yeni bebeği olmuş bir aile için bütçe çok önemlidir. Bu nedenle yapılan sosyal yardımların önemi büyüktür. Kişiler sosyal yardımlarla ilgili hak edişleri olup olmadıklarını araştırmalı ve yapılması gereken müracaatları usulüne uygun olarak yapmalıdırlar. Süt parasının sabit bir miktarı vardır. Bu miktar, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren doğanlar için 133 TL olmaktadır. 133 TL emzirme yardımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmaktadır.

Check Also

BES İptali ve Çıkış Yapmanın En Kolay Yolu (Kesin İptal)

Zorunlu hale gelmesi ile birlikte her kesimi ilgilendiren bir konu haline gelen otomatik Bireysel emeklilik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super