Home / Temel Bilgiler / Tebligat Nedir Nasıl ve Kimlere Yapılır Tüm Detaylar

Tebligat Nedir Nasıl ve Kimlere Yapılır Tüm Detaylar

Tebligat Nedir

Tebligatın ne olduğu ve yapılması gereken işlemler 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile düzenlenmiş olup, bu yasada tebligatın yapılması, amacı, konusu, nasıl yapılması gerektiği, ücret tarifesi ve diğer hususlar açık şekilde belirtilmiştir. Bu yazımızda tebligat ile ilgili merak edilen ve başlıca dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu ve konu başlıkları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Tebligat: Bir işten veya eylemden hukuksal bir yönden etkilenecek olan kişilere, o işlem ya da eylem hakkında bilgi vermek ve bunu belgelendirmek maksadıyla yapılan resmi işlemlere denir.

Tebligat Kimlere Yapılır

Tebligat kural olarak muhatabına yapılır. Tebligat tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresine yapılır. Bilinen en son adresinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılmaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Aynı konutta oturan kişilerden birisine yapılacak tebligatta, muhatap o sırada orada bulunamazsa muhatap ile aynı konutta oturan kişiler veya hizmetçilerden birine tebligat yapılabilir. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır, muhatap vekildir. Vekil varken asile (müvekkile) tebligat yapılmaz. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmışsa bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.

Tüzel kişilere yapılacak tebligatlardan muhatap tüzel kişinin yetkili temsilcileridir. Tüzel kişilerin adına tebligatı alacak bir yetkili temsilci, iş saatlerinde iş yerinde bulunmuyorsa ya da o sırada belgeyi alamayacak durumdaysa orada bulunan görevli memur veya müstahdemlerden birine tebliğ yapılabilir.

Tebligat Ne Zaman Yapılmalıdır

Tebligat kural olarak mesai gün ve saatinde yapılabilir. Ancak gerektiğinde gece vakti tebligat yapılabilir. Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat yapılabilir (Teb.Y. md. 33) .

Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina

Kendine yapılacak olan kişiye, tebligatın bir şekilde tebliğ imkansızlığı nedeniyle ulaşmaması veya tebellüğden imtina edilmesi halinde, tebliğ memuru tarafından usulüne uygun olarak yapılan işlem sonucunda ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatabın adreste hiç oturmamış bu adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi tebliğ memurunun kapıya yapıştırmış olduğu ihbarnamenin tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Usulsüz Tebligat

Usulsüz Tebligat yasada ön görülen kişi ya da yöntem kurallarına aykırı olarak çıkartılan tebligattır.

Kural olarak tebligatın ilk önce kişinin bilinen en son adresine yapılması tebliğ imkansızlığı olması halinde kişinin MERNİS ( Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresi) adresine yapılır. Ancak kendisine tebliğ yapılacak kişinin başvurusu ya da kabulü koşuluyla, her yerde tebligat yapılması mümkündür. İlgilinin tebligat içeriğini öğrenmiş olduğu tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

İlanen Tebligat

Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. İlanen tebligatta, tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak bu süre 15 günü geçemez.

Check Also

Emekli İkramiyesi En Kolay Şekilde Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik aslında sürekli biriktirilen zaman ve para anlamına gelmektedir. Kişiler emekli olmak için gerekli olan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super