Home / Adliye Hazır Dilekçeler / Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği : Kimler Nasıl İtiraz Edebilir

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği : Kimler Nasıl İtiraz Edebilir

Tutuklamaya itiraz, soruşturma aşamasında tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine veya kovuşturma aşamasında tutuklama kararı veren ilgili mahkemeye 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Tutuklamaya itiraz nasıl ve kimler tarafından yapılır, tutuklamaya itiraza ilişkin usul ve esaslar Ceza Muhakemesi Kanununun 262 ve 263. Maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Tutuklamaya itirazın nasıl ve kimler tarafından yapılacağı ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz yazılarımızla okurlarımızı bilgilendirmeye çalışmıştık, bu yazımızla yine tutuklamaya itirazın nasıl ve kimler tarafından yapılacağı ve tutuklamaya kimlerin itiraz edebileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Ayrıca tutuklamaya itiraz dilekçe örneklerini paylaşarak sizlerin istifadesine sunacağız.

tutuklamaya itiraz dilekce ornegi

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl ve Nereye Yapılır

Tutuklama kararına itiraz, soruşturma aşamasında verilmiş ve soruşturma devam etmekte ise tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine, kovuşturma aşamasında ise ilgili mahkemeye verilecek olan bir dilekçe ile veya zabit katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle yapılabilir.

Kimler Tutuklamaya İtiraz Edebilir

Tutuklamaya itirazı şüpheli veya sanığın kendisi, yasal temsilcisi veya tutuklanan kişinin eşi yapabilir. Şüpheli veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak olan başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir.

 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 262. Maddesinde tutuklamaya itirazda yasal temsilcisinin ve şüpheli ve sanığın eşinin başvuru hakkı aşağıdaki şekilde düzenlenmiş, 263. Maddesinde ise tutuklunun kendisinin nasıl kanun yoluna başvuracağı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

5271 Sayılı CMK’ya Göre Yasal Temsilcisinin veya Eşinin Tutuklamaya İtiraz Başvurma Hakkı

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 262.Maddesinde yasal temsilcisinin ve eşinin başvuru hakkı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi veya eşi, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içerisinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir. 

5271 Sayılı CMK’ya Göre Tutuklunun, Tutuklamaya İtiraz Başvurma Hakkı

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 263. Maddesinde tutuklunun kanun yollarına başvurması aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir.

Zabıt kâtibine başvuru halinde, bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir.

Kurum müdürüne başvuru halinde, yine aynı işlemler yapılarak tutanak ve dilekçe derhal ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt Katibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.

Zabıt Katibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapıldığı zaman kanun yolları için bu kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır.

Tutuklamaya İtiraz Süresi Ne Kadardır

Tutuklamaya itiraz süresi, tutuklama kararının tebliğ ve tefhiminden (öğrenilmesinden) itibaren başlar, tutuklamaya itiraz bu kararın tebliğ ve tefhiminden sonra 7 gün içerisinde yapılmalıdır.

Tutuklama Kararını İtiraz Kim Tarafından Nasıl İncelenir

Süresi içerisinde usulüne uygun bir şekilde yapılan tutuklamaya itiraz kararında talebin uygun görülmesi halinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği veya ilgili Mahkeme tarafından düzeltilir. Talep uygun görülmezse reddine karar verilir ve en geç üç gün içerisinde ilgili Sulh Ceza Hakimliğine veya üst mahkemeye  tutuklama kararının incelenmesi amacıyla gönderilir.

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir

Tutukluluğa itiraz dilekçesi yazılırken kronolojik sıra ile yazıldığına, anlam bütünlüğüne ve varsa delillerimizin ve tanıklarımızın özellikle vurgulanarak dilekçede gösterilmesine dikkat edilmelidir. Suçla ilgilisi olmayan anlamsız ve gereksiz konulara değinilmekten kaçınılmalı, asıl anlatılmak ve vurgulanmak istenilen konudan sapmadan dilekçe tamamlanmalıdır.

Tutukluluğa ve Tutukluluğun Devamına İtiraz Dilekçe Örnekleri

Bu yazımızla, tutuklamaya itiraz nasıl yapılır, kimler tutuklamaya itiraz edebilir ve tutuklamaya itiraz süreleri ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Sitemizde hazırladığımız örnek tutuklama dilekçeleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Tutuklamaya itiraz dilekçe örneğine ve Tutukluluğun Devamına İtiraz Dilekçe Örneği gibi Tutuklamaya İlişkin İtiraz Dilekçe Örnekleri aşağıda istifadenize sunulmuştur. 

Tahliye Talebinde Bulunma Dilekcesi

Tutukluluga itiraz Talebinde Bulunma dilekcesi

Tutuklulugun devamina iliskin Karara itiraz Talebinde Bulunma Dilekcesi

Tutuklulugun kaldirilmasi Talebinde Bulunma dilekce ornegi

Check Also

OHAL Komisyonu Başvuru Formu : Başvurular 17 Temmuz İtibariyle Başlıyor

Bilindiği üzere 15 Temmuz tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonrasında ülkemizde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super